13.11.2018, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

V Wiosenne Targi Ogrodnicze "Pamiętajcie o ogrodach

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie
zaprasza wszystkich zainteresowanych na


 

które odbędą się w dniach 11-12 maja 2013 r.

na terenie Ośrodka przy ul. Jagiellońskiej 91
 


W programie tegorocznej edycji przewiduje się prezentację:
 

  • roślin i artykułów szkółkarskich, sadowniczych i ogrodniczych,
  • maszyn i urządzeń do produkcji ogrodniczej,
  • zabudowy, wyposażenia i aranżacji ogrodów,

  • instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, 

  • nawozów i środków ochrony roślin,

  • rękodzielnictwa oraz żywności tradycyjnej i regionalnej,   
  • instytucji i organizacji rolniczych działających na rzecz rolnictwa,
  • szkół rolniczych,
  • Lokalnych Grup Działania.  

Podczas Targów odbędą się występy artystyczne oraz liczne quizy i konkursy.
Dla wystawców zorganizowane zostanią konkursy „Hit Targów” oraz „Najładniejsze stoisko” .

INFORMACJE DLA WYSTAWCÓW:

Po uprzednim zapoznaniu się z Regulaminem Targów uzupełnione karty zgłoszenia uczestnictwa należy przesyłać do W-MODR w Olsztynie do dnia 30 kwietnia 2013 roku.

Karty zgłoszenia uczestnictwa w Targach można nadsyłać

pocztą na adres: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91;   10-356 Olsztyn z dopiskiem TARGI
faxem: 89/ 526-44-39; 526-82-29; 535-76-84 wew. 47
e-mailem na adres: sekretariat@w-modr.pl lub targi@w-modr.pl

Regulamin Targów
Karty zgłoszenia:

karta dla wystawców prezentujacych rękodzieło ludowe (pobierz)
karta dla wystawców prezentujących żywność tradycyjną i regionalną (pobierz)
karta dla wystawców branżowych (pobierz)

 

Szczegółowe informacje o targach:

tel./fax 089 526 44 39, 089 535 76 84 wew. 46
tel. kom. 0 697-632-088

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2018 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.