22.02.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

LT-PL-RU 2007-2013


Warmińsko Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie,

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013

realizuje projekt pod nazwą:

„Wsparcie i rozwój przedsiębiorczości wiejskiej: od doświadczeń lokalnych
do współpracy transgranicznej”

Realizujący projekt:

Rosja – Kaliningradzki Instytut Doskonalenia Kadr Agrobiznesu – partner wiodący;
Rosja – Rosyjski Uniwersytet Rolnictwa im. Immanuel Kanta – partner;
Polska – Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego – partner;
Litwa – Kłajpedzki Uniwersytet Rozwoju Obszarów Wiejskich – partner.

Całkowity budżet: 500 000,00 EUR

Wkład Programu: 450 000,00 EUR

Okres realizacji projektu: 24 miesiące

Działanie: 2.3. Zwiększenie konkurencyjności MŚP i rozwój rynku pracy.


 

  Festyn Kulinarno - Kulturowy Litwa -Polska - Rosja

    W dniach 26 -27 lipca  2013r., Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie,  w ramach  wyżej wymienionego  projektu zorganizował Festyn Kulinarno - Kulturowy Litwa -Polska - Rosja, który odbył się  na terenie Pałacu i Folwarku Galiny/k Bartoszyc.

   W pierwszym dniu Festynu odbyło się seminarium na temat  „Nasze kulinarne dziedzictwo”, podczas którego o tradycjach i przyszłości  kuchni rosyjskiej, litewskiej i polskiej mówił  dr Grzegorz Russak, natomiast o ochronie dziedzictwa kulturowego na przykładzie  Muzeum Mazurskiego w Owczarni koło Kętrzyna prelekcję i dyskusję prowadził jego  właściciel  mgr Aleksander Puszko. Seminarium odbywało się w Wozowni Pałacu w otoczeniu wystawy fotograficznej „Piękno Odnalezione.”

    Drugi dzień Festynu  oficjalnie otworzył Pan Marek Bojarski - Dyrektor W-MODR, z udziałem Partnerów projektu z  Obwodu Kaliningradzkiego i Litwy,  a Pan  Grzegorz Russak, jako przewodniczący jury zapowiedział rozpoczęcie  fascynującego konkursu kulinarnego, w którym uczestniczyło sześć ekip, w tym trzy z Polski (2 z powiatu bartoszyckiego i 1 z powiatu gołdapskiego), dwie z Obwodu Kaliningradzkiego i jedna z  Litwy.

    W pierwszej części konkursu ekipy walczyły  o najlepsze pierogi:
-najlepsze „pierogi z mięsem i kapustą kiszoną” w ocenie jury  wywalczyła ekipa z Baru Młyn w Baniach Mazurskich;
-drugie miejsce za „pierogi pelmeni” przypadło siostrom z  ekipy rosyjskiej;
-trzecie miejsce to „pierogi z mięsem i kaszą gryczaną” w wykonaniu ekipy z koła gospodyń  wiejskich w Galinach.

    W drugiej kategorii każda z ekip przygotowała potrawę z ziemniaków:
-najlepszą potrawę z ziemniaków - „plińce z pomadą” przygotowały Panie z KGW w Galinach;
-drugie miejsce przypadło ekipie z Litwy za „placki ziemniaczane z  sosem grzybowym”;
-trzecie miejsce za „zrazy ziemniaczane z grzybami leśnymi”  ponownie zdobyły siostry z Rosji.

    Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy za uczestnictwo, ponadto ekipy, które zajęły pierwsze, drugie i trzecie miejsce w każdej z kategorii otrzymały puchary i dyplomy.
Poza konkursem z degustacji przygotowanej przez wszystkie ekipy skorzystało ponad 200 osób uczestniczących w festynie. Wszystkie potrawy były smaczne, świeże i pachnące i zdrowe- po prostu festynowe.

    Festyn skupił bardzo wielu  ciekawych  lokalnych twórców ludowych prezentujących swoje wyroby rękodzielnicze ( rzeźby, wiklina, decupage, biżuteria,  a także wyroby z papieru,  tkane, wyszywane, szydełkowe, obrazy i wiele innych),  głównie z powiatów przygranicznych : bartoszyckiego, braniewskiego, węgorzewskiego, kętrzyńskiego, gołdapskiego, lidzbarskiego i olsztyńskiego. Bardzo ładnie zaprezentowało się Nadleśnictwo Bartoszyce oraz  samorządy z powiatów braniewskiego i  bartoszyckiego oraz instytucje rolnicze i hodowcy gołębi. Było prawie 60 wystawców, a na scenie wystąpiło 8 kapel i zespołów ludowych . Bardzo aktywnie włączyło się  również  lokalne stowarzyszenie oraz sołtys wsi Galiny.  Wydarzenie to odbywało się w pięknej scenerii  i otoczeniu Zespołu Pałacowego i Folwarku w Galinach, gdzie można było obejrzeć piękne konie,  skorzystać z przejażdżki bryczką, odwiedzić mini zoo, pospacerować w parku, posłuchać muzyki ludowej.

    Festyn miał na celu kultywowanie, propagowanie  i pogłębianie wiedzy o tradycjach kulinarnych i kulturowych terenów przygranicznych Warmii i Mazur, Obwodu Kaliningradzkie go i Litwy,  zgodnie z założeniami projektu. Prawie 700 osób , w tym  80 z Rosji, Litwy  i Mołdawii odwiedziło  i uczestniczyło w festynie.

GALERIA ZDJĘĆ

 


Program Współpracy Transgranicznej Litwa – Poska - Rosja 2007-2013 jest współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej


Dokument ten został przygotowany przy wsparciu finansowym Unii  Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013. Za treść tego dokumentu odpowiada całkowicie Warmińsko Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie i w żaden sposób nie może on być traktowany jako stanowisko UE lub Federacji Rosyjskiej.

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.