21.06.2018, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

 Płatności bezpośrednie | Informacje ekonomiczne | Pomoc krajowa |
Kalkulacje rolnicze | Ubezpieczenia | Podatek VAT


Pracownicy Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym:

mgr inż. Rafał Sobolewski - Kierownik Działu - pokój nr 24
    tel. 89/ 535 76 84, wew. 50; tel./fax 89/ 534 85 90; tel. kom. 665 890 140

-   szkolenia z zakresu ekonomiki i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

-   PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020
-   kredyty preferencyjne
-   płatności obszarowe
-   ubezpieczenia w rolnictwie
-   szacowanie strat w rolnictwie

mgr Radosław Skudlarz - Stażysta specjalista  - pokój nr 24
    tel. 89/ 535 76 84, wew. 50; tel/fax 89/ 534 85 90;


Do zadań Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym należy:

 1. Obsługa organizacyjno-administracyjna i doradczo-szkoleniowo-informacyjna zakresu zadań świadczonych dla beneficjentów, których wykonanie decyduje o pozytywnej ocenie merytorycznej pracy działu oraz poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk w dziale w ramach W-MODR, a obejmujących:

  1.  Kredyty preferencyjne i pomocowe fundusze strukturalne z UE, tj:
  Kompleksowe opracowywanie, monitorowanie, analizowanie przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowanych przez właścicieli gospodarstw rolnych i podmioty gospodarcze z otoczenia rolnictwa, m.in. poprzez tworzenie planów wykonalności przedsięwzięć kredytowanych w ramach dotacji budżetowej i funduszy strukturalnych UE oraz podejmowanie prac wspierających przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

  2.  Informacje rynkowe, tj:
  Prowadzenie według przyjętych standardów systemu informacji cenowej, podażowo-popytowej dotyczącej produkcji rolniczej, gromadzenie danych i ich upowszechnianie, monitorowanie oraz analizowanie rynków rolnych.

  3.  Grupy producenckie i ich związki, tj:
  Wspieranie organizowania się rolników w grupy producenckie oraz związki grup, m. in. świadcząc pomoc w przygotowaniu dokumentacji związanej z rejestracją oraz wieloletnich planów działania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

  4.  Koszty i opłacalność produkcji rolniczej, tj:
  Opracowywanie, monitorowanie oraz analiza kosztów produkcji rolnej, przetwórstwa spożywczego i ich opłacalności ekonomicznej, jak też przygotowanie tematów zadań doradczych i ich realizacja.

  5.  Działalność szkoleniową, tj:
  Prowadzenie szkoleń dla rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich oraz doradców, w zakresie:

  • zasad przyznawania dotacji z budżetu państwa do kredytów preferencyjnych oraz pomocy finansowej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji krajowych lub zagranicznych,
  • rachunkowości w gospodarstwach rolnych, w tym podatki,
  • sprawnego zarządzania gospodarstwem rolnym przy wprowadzaniu nowych technologii produkcji, decydujących o jego rozwoju ekonomicznym,
  • podnoszenia wiedzy ekonomicznej rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich,
  • analiz ekonomicznych prowadzonej produkcji rolniczej w celu wybrania jak najbardziej efektywnej drogi rozwoju gospodarstwa rolnego. 
 2. Współpraca z instytucjami, zakładami przetwórczymi, organizacjami działającymi w obrębie rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz szkołami i uczelniami oraz jednostakmi badawczo-rozwojowymi, zajmującymi się agrobiznesem.

 3. Wykonywanie zadań wynikających z udziału W-MODR w realizacji polityki państwa w zakresie rozwoju wsi i rolnictwa oraz członkostwa w Unii Europejskiej.

 4. Nadzór nad odpłatnym sporządzaniem przez pracowników W-MODR (cennik usług):
  • ocen opracowań możliwości inwestycyjnych gospodarstw rolnych,
  • analiz i opracowań ekonomicznych, finansowych i technologicznych,
  • wniosków o dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych.
Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2018 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn. 2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: administrator@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. 3. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem. 4. Dane osobowe podane przez Pana/Panią w celu uzyskania porady/informacji/konsultacji będą przetwarzane w celu udzielenia porady/informacji/konsultacji. 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu. 6. Pani/Pana dane mogą być udostępnione przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa. 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas konieczny do udzielenia porady/informacji/konsultacji. 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.