22.02.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) W ROLNICTWIE

O dziale | Płatności bezpośrednie | Informacje ekonomiczne | Pomoc krajowa | Kalkulacje rolnicze | Ubezpieczenia
Podatek VAT


 


PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) W ROLNICTWIE

Wszystkich zainteresowanych podatkiem VAT oraz analizą własnego gospodarstwa pod względem przejścia na zasady ogólne prosimy o kontakt z Doradcą z najbliższego Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego lub Specjalistami Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym WMODR, tel. 89 535 76 84 wew. 50, 43.

Co to jest VAT?

    Podatek VAT jest podatkiem od towarów i usług, którego szczegółowe zasady funkcjonowania określa ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

    Jest to podstawowy podatek funkcjonujący w polskim systemie podatkowym, który stanowi blisko 50% wpływu do budżetu państwa. Określa się go jako podatek od wartości dodanej i pobiera w każdej fazie obrotu - od surowca, poprzez półprodukt i na gotowym produkcie kończąc. Obowiązują różne stawki VAT ze względu na rodzaj sprzedawanego towaru, bądź usługi. Podatek ten płaci każdy konsument, jednak do Urzędu Skarbowego trafia on nie bezpośrednio od konsumenta, a za pośrednictwem sprzedającego. Jedną z najważniejszych cech podatku VAT, jaka przysługuje tylko i wyłącznie zarejestrowanym podatnikom VAT, jest możliwość zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z budżetu państwa, a także prawo do obniżenia podatku VAT należnego o wartość podatku naliczonego. Podatek VAT naliczony jest to podatek obliczony wg określonej stawki dla towarów i usług zakupionych, a VAT należny stanowi podatek obliczony dla towarów i usług sprzedawanych.  Konsument płacąc za towar, czy usługę, płaci cały podatek VAT, nie mając możliwości i prawa do jego zwrotu w całości czy nawet w niewielkiej części. Podatnicy podatku VAT obliczają różnicę podatku należnego i naliczonego w deklaracji VAT–7 i składają ją do właściwego Urzędu Skarbowego do 25. dnia następnego miesiąca, którego dotyczy rozliczenie. Jeśli wystąpi nadwyżka podatku należnego nad naliczonym to różnicę tę należy wpłacić do Urzędu Skarbowego, a jeśli wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym to otrzymuje się zwrot z Urzędu Skarbowego.     

Czy mi się to opłaca?

    Dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej są zwolnione z podatku VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

    Oznacza to, że rolnicy nie muszą rozliczać się z podatku VAT, a ich sprzedaż dokumentowana jest fakturą RR, którą wystawia nabywca. Cena płacona przez nabywcę zawiera 7% VAT, co stanowi zryczałtowany zwrot podatku wypłacany rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych. Rolnik bez względu na wartość dokonywanych zakupów środków produkcji nie może odliczyć VAT-u naliczonego.

    Jeżeli rolnik wybierze rezygnację ze zwolnienia z podatku VAT i stanie się czynnym podatnikiem tego podatku, to jego sprzedaż opodatkowana jest stawką 5% lub 8%, ale daje możliwość odliczenia podatku VAT (naliczonego) od dokonywanych zakupów towarów i usług na rzecz prowadzonej działalności rolniczej. Stawka VAT w przypadku zakupu np. nawozów wynosi 8%, a środków ochrony 23%, czyli jest wyższa niż ta, która obowiązuje przy sprzedaży produktów rolnych, co oznacza, że w większości przypadków nastąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym i rolnik będzie otrzymał zwrot z Urzędu Skarbowego. 

Jak przejść na VAT?

    Po przeprowadzeniu indywidualnej analizy danego gospodarstwa, którą bezpłatnie przeprowadza doradca W-MODR, rolnik podejmuje decyzję czy chce się rozliczać z podatku VAT i prowadzić ewidencję VAT, czy też pozostać rolnikiem ryczałtowym. W przypadku rezygnacji ze zwolnienia z podatku VAT należy złożyć zgłoszenie rejestracyjne VAT–R  w dowolnym momencie, nawet w trakcie trwania roku podatkowego. Od dnia rejestracji można odliczać VAT naliczony od dokonywanych zakupów. Jednakże istnieje też możliwość odliczenia VAT od zakupów środków produkcji, maszyn i urządzeń rolniczych dokonanych przed dniem rejestracji. Należy wtedy przeprowadzić inwentaryzację zapasów, a VAT odliczyć w proporcji zależnej od okresu użytkowania danego towaru.

    Po rezygnacji ze zwolnienia, rolnik rozliczający się z VAT na zasadach ogólnych jest zobowiązany do kontynuowania takiego sposobu rozliczania przez okres 3 lat.       

    Warmińsko–Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie usługowo prowadzi ewidencję VAT. Usługa jest skierowana do rolników, którzy już rozliczają VAT na zasadach ogólnych lub rezygnują z „ryczałtu” i zamierzają w pełni odzyskiwać podatek od towarów i usług. Przejście z ryczałtu na zasady ogólne poprzedzone będzie indywidualną analizą opłacalności takiego rozwiązania. 

    Korzyści, jakie uzyska gospodarstwo powierzające prowadzenie ewidencji VAT Doradcom WMODR:

 • kompleksowa obsługa doradcza – prowadzenie ewidencji VAT oraz doradztwo w każdej dziedzinie,
 • dobra znajomość gospodarstwa gwarantująca dostosowanie usługi doradczej do potrzeb danego gospodarstwa oraz szerokiego spojrzenia na całą działalność,
 • świadczenie usługi w siedzibie gospodarstwa – odbiór dokumentów z gospodarstwa,
 • atrakcyjne ceny usługi prowadzenia ewidencji VAT,
 • ciągłe doskonalenie i specjalizacja doradców w zakresie prowadzenia ewidencji VAT w oparciu o realia funkcjonowania gospodarstwa rolnego,
 • rzetelność i fachowość wykonywanej pracy przez doradcę w oparciu o aktualne przepisy,
 • świadczenie usługi objęte jest ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. 

    Usługa obejmuje:

 • pomoc przy rejestracji,
 • sporządzanie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT,
 • sporządzanie i przekazywanie do właściwego urzędu skarbowego deklaracji podatku VAT,
 • doradztwo.

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.