22.02.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

KALKULACJE PRODUKCJI ROLNICZEJ

O dziale | Płatności bezpośrednie | Informacje ekonomiczne | Pomoc krajowa | Kalkulacje rolnicze | Ubezpieczenia
Podatek VAT


  KALKULACJE NADWYŻEK BEZPOŚREDNICH DZIAŁALNOŚCI ROLNICZYCH

  

A.   Metodyka tworzenia kalkulacji nadwyżek bezpośrednich działalności rolniczych

B. Kalkulacje:

marzec 2017 roku
PRODUKCJA ROŚLINNA
- Pszenica ozima - Łubin żółty
- Pszenica jara - Bobik
- Jęczmień jary - Groch
- Owies - Ziemniak jadalny
- Pszenżyto ozime - Burak cukrowy
- Żyto - Burak pastewny
- Mieszanka zbożowa
- Kukurydza na kiszonkę
- Kukurydza na ziarno
- Siano łąkowe
- Gryka
- Trawy na kiszonkę
- Rzepak ozimy
- Lucerna
- Łubin biały
- Koniczyna czerwona
- Łubin wąskolistny - Trawa nasienna (życica trwała)

          PRODUKCJA ZWIERZĘCA

- Krowa mleczna (utrzymanie alkierzowo-pastwiskowe) - Tucznik do 110 kg
- Krowa mleczna (utrzymanie alkierzowe) - Prosiak z lochą
- Młode bydło opasowe  

 

wrzesień 2016 roku
PRODUKCJA ROŚLINNA
- Pszenica ozima - Łubin żółty
- Pszenica jara - Bobik
- Jęczmień jary - Groch
- Owies - Ziemniak jadalny
- Pszenżyto ozime - Burak cukrowy
- Żyto - Burak pastewny
- Mieszanka zbożowa
- Kukurydza na kiszonkę
- Kukurydza na ziarno
- Siano łąkowe
- Gryka
- Trawy na kiszonkę
- Rzepak ozimy
- Lucerna
- Łubin biały
- Koniczyna czerwona
- Łubin wąskolistny - Trawa nasienna (życica trwała)

          PRODUKCJA ZWIERZĘCA

- Krowa mleczna (utrzymanie alkierzowo-pastwiskowe) - Tucznik do 110 kg
- Krowa mleczna (utrzymanie alkierzowe) - Prosiak z lochą
- Młode bydło opasowe  

 

marzec 2016 roku
PRODUKCJA ROŚLINNA
- Pszenica ozima - Łubin żółty
- Pszenica jara - Bobik
- Jęczmień jary - Groch
- Owies - Ziemniak jadalny
- Pszenżyto ozime - Burak cukrowy
- Żyto - Burak pastewny
- Mieszanka zbożowa
- Kukurydza na kiszonkę
- Kukurydza na ziarno
- Siano łąkowe
- Gryka
- Trawy na kiszonkę
- Rzepak ozimy
- Lucerna
- Łubin biały
- Koniczyna czerwona
- Łubin wąskolistny - Trawa nasienna (życica trwała)

          PRODUKCJA ZWIERZĘCA

- Krowa mleczna (utrzymanie alkierzowo-pastwiskowe) - Tucznik do 110 kg (żywienie z udziałem zbóż)
- Krowa mleczna (utrzymanie alkierzowe) - Prosiak z lochą
- Młode bydło opasowe  

wrzesień 2015 roku
PRODUKCJA ROŚLINNA
- Pszenica ozima - Łubin żółty
- Pszenica jara - Bobik
- Jęczmień jary - Groch
- Owies - Ziemniak jadalny
- Pszenżyto ozime - Burak cukrowy
- Żyto - Burak pastewny
- Mieszanka zbożowa
- Kukurydza na kiszonkę
- Kukurydza na ziarno
- Siano łąkowe
- Gryka
- Trawy na kiszonkę
- Rzepak ozimy
- Lucerna
- Łubin biały
- Koniczyna czerwona
- Łubin wąskolistny - Trawa nasienna (życica trwała)

          PRODUKCJA ZWIERZĘCA

- Krowa mleczna (utrzymanie alkierzowo-pastwiskowe) - Tucznik do 110 kg (żywienie z udziałem zbóż)
- Krowa mleczna (utrzymanie alkierzowe) - Prosiak (żywienie z paszami przemysłowymi)
- Młode bydło opasowe - Prosiak (żywienie z paszami przemysłowymi)
- Tucznik do 110 kg (żywienie paszami przemysłowymi)  

czerwiec 2015 roku
PRODUKCJA ROŚLINNA
- Pszenica ozima - Łubin żółty
- Pszenica jara - Bobik
- Jęczmień jary - Groch
- Owies - Ziemniak jadalny
- Pszenżyto ozime - Burak cukrowy
- Żyto - Burak pastewny
- Mieszanka zbożowa
- Kukurydza na kiszonkę
- Kukurydza na ziarno
- Siano łąkowe
- Gryka
- Trawy na kiszonkę
- Rzepak ozimy
- Lucerna
- Łubin biały
- Koniczyna czerwona
- Łubin wąskolistny - Trawa nasienna (życica trwała)
 

 PRODUKCJA ZWIERZĘCA

- Krowa mleczna (utrzymanie alkierzowo-pastwiskowe) - Tucznik do 110 kg (żywienie paszami przemysłowymi)
- Krowa mleczna (utrzymanie alkierzowe) - Tucznik do 110 kg (żywienie z udziałem zbóż)
- Młode bydło opasowe  

         wrzesień 2014 roku
PRODUKCJA ROŚLINNA
- Pszenica ozima - Łubin żółty
- Pszenica jara - Bobik
- Jęczmień jary - Ziemniak jadalny
- Owies - Burak cukrowy
- Pszenżyto ozime - Burak pastewny
- Żyto - Kukurydza na kiszonkę
- Kukurydza na ziarno - Siano łąkowe
- Gryka - Trawy na kiszonkę
- Rzepak ozimy - Lucerna
- Łubin biały - Koniczyna
- Łubin wąskolistny  
 
PRODUKCJA ZWIERZĘCA
- Krowa mleczna (utrzymanie alkierzowe) - Tucznik do 110 kg (żywienie paszami przemysłowymi)
- Młode bydło opasowe - Tucznik do 110 kg (żywienie z udziałem zbóż)

 

marzec 2014 roku

Kalkulacja kosztów uprawy
wybranych roślin

Kalkulacja kosztów chowu
wybranych zwierząt

 - Pszenica ozima  - Krowa mleczna (żywienie alkierzowo-pastwiskowe)
 - Pszenica jara  - Bydło opasowe
 - Żyto  - Tucznik (żywienie paszami pełnoporcjwymi)
 - Owies  - Tucznik (żywienie z udziałem zbóż)
 - Jęczmień jary  
 - Pszenżyto ozime  
 - Pszenżyto jare  
 - Mieszanka zbożowa  
 - Kukurydza na ziarno  
 - Kukurydza na kiszonkę  
 - Rzepak ozimy  
 - Rzepak jary  
 - Bobik  
 - Ziemniak jadalny  
 - Lucerna  
 - Koniczyna czerwona  
 - Łąka poddana okresowej renowacji  

 

wrzesień 2013 roku

Kalkulacja kosztów uprawy
wybranych roślin

Kalkulacja kosztów chowu
wybranych zwierząt

 - Pszenica ozima  - Krowa mleczna (żywienie alkierzowo-pastwiskowe)
 - Pszenica jara  - Bydło opasowe
 - Żyto  - Tucznik (żywienie paszami pełnoporcjwymi)
 - Owies  - Tucznik (żywienie z udziałem zbóż)
 - Jęczmień jary  
 - Pszenżyto ozime  
 - Pszenżyto jare  
 - Mieszanka zbożowa  
 - Kukurydza na ziarno  
 - Kukurydza na kiszonkę  
 - Rzepak ozimy  
 - Rzepak jary  
 - Bobik  
 - Burak cukowy  
 - Ziemniak jadalny  
 - Lucerna  
 - Koniczyna czerwona  
 - Łąka poddana okresowej renowacji  

 

czerwiec 2012 roku

Kalkulacja kosztów uprawy
wybranych roślin

Kalkulacja kosztów chowu
wybranych zwierząt

 - Pszenica ozima                                  - Krowa mleczna (żywienie alkierzowo-pastwiskowe)
 - Pszenica jara  - Tucznik (żywienie paszami pełnoporcjwymi)
 - Żyto  - Tucznik (żywienie z udziałem zbóż)
 - Owies  
- Jęczmień jary  
 - Pszenżyto ozime  
 - Pszenżyto jare  
 - Kukurydza na ziarno  
 - Rzepak ozimy  
 - Rzepak jary  

 

 

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.