21.06.2018, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin

Aktualne   I   Harmonogram szkoleń   I   Gazeta   I   Broszury i ulotki   I   Targi   I   Konkursy 


Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z s. w Olsztynie
upoważniony został przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Olsztynie do prowadzenia
szkoleń w zakresie doradztwa dotyczącego
środków ochrony roślin
oraz
szkoleń w zakresie stosowania środków
ochrony roślin sprzętem naziemnym

z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych
oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie


Dla osób dokonujących zbycia środków ochrony roślin ostatecznemu nabywcy organizowane są odpłatne szkolenia:

- podstawowe (24 godziny dydaktyczne)
- uzupełniające dla osób, które ukończyły szkolenie podstawowe (7 godzin dydaktycznych)

Uczestnikami szkoleń uzupełniających powinny być osoby, które posiadają nieaktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego (niezależnie czy uprawnienia wydano na podstawie nowej, czy starej ustawy). Nie ma przeszkód prawnych, aby w szkoleniu uzupełniającym wzięły udział osoby, których kwalifikacje są jeszcze aktualne; w takim przypadku szkolenie uzupełniające skutkuje ich przedłużeniem od dnia ukończenia szkolenia na okres 5 kolejnych lat.

Program szkoleń obejmuje następującą tematykę:
 - wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych
 -
charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin
 -
integrowana ochrona roślin
 - technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin
 - zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko
 - bezpieczeństwo i higiena pracy przy sprzedaży i stosowaniu środków ochrony roślin

Odpłatność: zgodnie z cennikiem usług WMODR z siedzibą w Olsztynie

Szkolenia organizowane są w siedzibie WMODR w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91.

Więcej informacji o terminach szkoleń oraz naborze kandydatów uzyskają Państwo w: 
Dziale Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw 
pod nr. tel. (89) 535 76 84, wew. 46 lub 44

Zaświadczenia o ukończeniu szkoleń zachowują ważność przez okres 5 lat od daty wystawienia i uprawniają do:

   1. dokonywania zbycia środków ochrony roślin ostatecznemu nabywcy
   2. nabywania środków ochrony roślin
   3.
wykonywania zabiegów z zastosowaniem środków ochrony roślin w produkcji rolnej i leśnictwie

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2018 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn. 2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: administrator@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. 3. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem. 4. Dane osobowe podane przez Pana/Panią w celu uzyskania porady/informacji/konsultacji będą przetwarzane w celu udzielenia porady/informacji/konsultacji. 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu. 6. Pani/Pana dane mogą być udostępnione przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa. 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas konieczny do udzielenia porady/informacji/konsultacji. 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.