22.02.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin

Aktualne   I   Harmonogram szkoleń   I   Gazeta   I   Broszury i ulotki   I   Targi   I   Konkursy 


Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z s. w Olsztynie
upoważniony został przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Olsztynie do prowadzenia
szkoleń w zakresie doradztwa dotyczącego
środków ochrony roślin
oraz
szkoleń w zakresie stosowania środków
ochrony roślin sprzętem naziemnym

z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych
oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie


Dla osób dokonujących zbycia środków ochrony roślin ostatecznemu nabywcy organizowane są odpłatne szkolenia:

- podstawowe (24 godziny dydaktyczne)
- uzupełniające dla osób, które ukończyły szkolenie podstawowe (7 godzin dydaktycznych)

Uczestnikami szkoleń uzupełniających powinny być osoby, które posiadają nieaktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego (niezależnie czy uprawnienia wydano na podstawie nowej, czy starej ustawy). Nie ma przeszkód prawnych, aby w szkoleniu uzupełniającym wzięły udział osoby, których kwalifikacje są jeszcze aktualne; w takim przypadku szkolenie uzupełniające skutkuje ich przedłużeniem od dnia ukończenia szkolenia na okres 5 kolejnych lat.

Program szkoleń obejmuje następującą tematykę:
 - wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych
 -
charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin
 -
integrowana ochrona roślin
 - technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin
 - zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko
 - bezpieczeństwo i higiena pracy przy sprzedaży i stosowaniu środków ochrony roślin

Odpłatność: zgodnie z cennikiem usług WMODR z siedzibą w Olsztynie

Szkolenia organizowane są w siedzibie WMODR w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91.

Więcej informacji o terminach szkoleń oraz naborze kandydatów uzyskają Państwo w: 
Dziale Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw 
pod nr. tel. (89) 535 76 84, wew. 46 lub 44

Zaświadczenia o ukończeniu szkoleń zachowują ważność przez okres 5 lat od daty wystawienia i uprawniają do:

   1. dokonywania zbycia środków ochrony roślin ostatecznemu nabywcy
   2. nabywania środków ochrony roślin
   3.
wykonywania zabiegów z zastosowaniem środków ochrony roślin w produkcji rolnej i leśnictwie

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.