22.02.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Aktualności

Budowanie sieci partnerstw w celu wdrażania innowowacji
Budowanie sieci partnerstw w celu wdrażania innowowacji
data: 2018-08-17
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie zaprasza do udziału w bezpłatnym wyjeździe studyjnym Czechy-Austria i Słowacja-Węgry.
czytaj więcej
Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP
Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP
data: 2018-08-17
Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP prowadzi operację "Zawody branży mięsnej". W ramach działania zrealizowanych zostało 6 filmów promujących następujące zawody: hodowca, ubojnik ...
czytaj więcej
ASF - refundacja w ramach bioasekuracji
ASF - refundacja w ramach bioasekuracji
data: 2018-08-16
10 sierpnia 2018 r., na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zamieszczona została informacja o pomocy o charakterze pomocy de minimis dla gospodarstw utrzymujących świnie.
czytaj więcej
Dobra praktyka turystyki wiejskiej z ogólnopolską nagrodą
Dobra praktyka turystyki wiejskiej z ogólnopolską nagrodą
data: 2018-08-14
Gospodarstwo Agroturystyczne "Ziołowy Dzbanek" zostało nagrodzone w konkursie „Na wsi najlepiej – 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej” organizowanym przez Polską Organizację Turystyczną.
czytaj więcej
Rolnicy ekologiczni – uwaga próba oszustwa
Rolnicy ekologiczni – uwaga próba oszustwa
data: 2018-08-10
Informujemy, że wśród rolników ekologicznych rozpowszechniane są informacje o rzekomym powstaniu Europejskiego Rejestru Ekologicznych Producentów Rolnych oraz o potrzebie uiszczenia opłaty w wysokości
czytaj więcej
Zabezpieczenie ppoż. zbioru, transp. i składow.płodów roln.
Zabezpieczenie ppoż. zbioru, transp. i składow.płodów roln.
data: 2018-08-10
Dziennik Ustaw Nr 109 Poz. 719 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
czytaj więcej
Susza - warunki pomocy finansowej
Susza - warunki pomocy finansowej
data: 2018-08-08
Rolnicy, którzy mają oszacowane przez komisje szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 roku suszy lub powodzi będą mogli ubiegać się w BP ARiMR o pomoc w formie dotacji.
czytaj więcej
ASF - kolejna forma pomocy
ASF - kolejna forma pomocy
data: 2018-08-02
Rada Ministrów wprowadziła wczoraj nową formę pomocy dla producentów świń z obszarów ASF.
czytaj więcej
Stosowanie nawozów – zmiana rozporządzenia
Stosowanie nawozów – zmiana rozporządzenia
data: 2018-08-02
W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowane zostało rozporządzenie MRiRW z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów.
czytaj więcej
Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
data: 2018-08-02
Zwracam się do Was z apelem o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie trwających właśnie żniw oraz o zapewnienie należytej opieki dzieciom.
czytaj więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  
Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.