22.02.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Struktura Oddziału w Olecku

O nas   I   Struktura   I   Zakres usług doradczych   I   Pytanie do doradcy

 


 
Specjaliści według branż i głównych zagadnień, którymi się zajmują:                                      
 • inż. Jaroszewicz Anna – Główny specjalista, koordynator FADN
  kontakt: 87 520 30 31-32;  87 520 09 81-82, wew. 25
  zakres zagadnień: rachunkowość FADN, informacje rynkowe, PROW, doradca cross-compliance
 • Kapuścińska Maria  – Specjalista ds. wiejskiego gospodarstwa domowego i agroturystyki
  kontakt: 87 520 30 31-32; 87 520 09 81-82, wew. 26
 • mgr inż. Kuczyńska Marianna Grażyna – Główny specjalista ds. metodyki doradztwa, oświaty i szkoleń
  kontakt: 87 520 30 31-32;  87 520 09 81-82, wew. 27
  zakres zagadnień: szkolenia, seminaria, kursy, tytuły kwalifikacyjne, PROW, doradca cross-compliance

  mgr inż. Michniewicz Dorota - Specjalista ds. produkcji zwierzęcej
  kontakt: 87 520 30 31-32; 87 520 09 81-82, wew. ...

  mgr inż. Ronkiewicz Magdalena – Specjalista ds. produkcji roślinnej
  kontakt:
  87 520 30 31-32;  87 520 09 81-82, wew. ... 

 • mgr Rutkowski Jerzy – Główny specjalista ds. wdrażania i nadzoru PROW
  kontakt: 87 520 30 31-32;  87 520 09 81-82, wew. 20
  zakres zagadnień: PROW 2007-2013 (ze szczególnym uwzględnieniem działania korzystanie z usług
  doradczych przez rolników i posiadaczy lasów), doradca cross-compliance
 • Weisbrod Jadwiga – Starszy referent
  kontakt:
  87 520 30 31-32; 87 520 09 81-82, wew. 26

  zakres zagadnień:
  doradztwo i sprawozdawczość z PROW, prowadzenie biblioteki i czytelni, promocja i kolportaż wydawnictw
                                                                                                                                                                              
 • mgr Wszeborowski Andrzej -  Stażysta specjalista ds. technologii produkcji                                                       kontakt: 87 520 30 31-32;  87 520 09 81-82, wew. 14
  zakres zagadnień: technologie produkcji zwierzęcej, mechanizacja produkcji, budownictwo rolnicze
 • mgr inż. Żyliński Józef – Główny specjalista ds. technologii produkcji
  kontakt: 87 520 30 31-32;  87 520 09 81-82, wew. 14
  zakres zagadnień: technologie produkcji zwierzęcej, mechanizacja produkcji, budownictwo rolnicze, doradca cross-compliance
Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.