22.02.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Wyniki VIII Edycji Regionalnego Konkursu Fotograficznego  [2017-10-05]

Podsumowanie VIII edycji Regionalnego Konkursu Fotograficznego
„Najciekawszy Obiekt Przyrody”

Komisja w składzie:
Piotr Wydra – Specjalista Edukacji Przyrodniczej w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Nadleśnictwie Olecko,
Robert Racis – Naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa w Starostwie Powiatowym w  Olecku,
Bolesław Słomkowski – fotograf przyrody z Olecka,
Paweł Niedźwiecki – fotograf przyrody z Pisza,
oceniła prace zadeklarowane do konkursu fotograficznego zorganizowanego przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.

W VIII edycji Regionalnego Konkursu Fotograficznego „Najciekawszy Obiekt Przyrody” komisja oceniła 72 fotografie, które zostały zgłoszone przez 25 osób. Zostały poddane ocenie w  dwóch kategoriach:

• Bogactwo Natury  -  50 fotografii,
• Człowiek i Przyroda – 22 fotografie.

Prace oceniano pod względem zgodności tematu pracy z tematyką konkursową, kryteriów regulaminu. Pod uwagę wzięto oryginalność podejścia do tematu, walory poznawcze, kompozycję prac, indywidualność spojrzenia i wartość techniczną wykonanych zdjęć. Komisja wybrała najlepsze fotografie: po 3 w każdej kategorii. Postanowiła również przyznać po jednym wyróżnieniu w kategorii Bogactwo Natury oraz w kategorii Człowiek i Przyroda.

Wręczenie zwycięzcom nagród odbędzie się 20 października 2017 roku, podczas konferencji „Ochrona środowiska, zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności” w Łękuku Małym.

Konkurs uzyskał dofinansowanie ze środków:
1.    Starostwa Powiatowego w Ełku,
2.    Starostwa Powiatowego w Gołdapi,
3.    Starostwa Powiatowego w Olecku,
4.    Starostwa Powiatowego w Piszu,
5.    Starostwa Powiatowego w Węgorzewie.

Na podstawie uzyskanych w ocenie wyników kolejność miejsc
przedstawia się następująco:

W KATEGORII BOGACTWO NATURY

I miejsce Danielewicz Antoni za zdjęcie „Żaby moczarowe”

II miejsce Łobrów Marcin za zdjęcie „Halo, to ja”

III  miejsce Święcki Paweł za zdjęcie „Róża z huby”

W KATEGORII CZŁOWIEK I PRZYRODA

I miejsce Ławrynowicz Grzegorz za zdjęcie „Kilim podszyty wiatrem i źdźbłem trawy ”

II miejsce Wrotniak Maciej za zdjęcie „Pierwszeństwo natury”

IIImiejsce  Nowosielski Rafał za zdjęcie „ Pomiędzy ”

WYRÓŻNIENIA
Latosiński Rafał za zdjęcie „Mazurskie kąpiele przy zachodzie słońca ”

Zdancewicz Agnieszka za zdjęcie „ Bociek w zaśnieżonym gnieździe!”

Dziękujemy!
Zapraszamy na uroczyste podsumowanie w dniu 20 października 2017 r. – Łękuk Mały 8, sala konferencyjna
w  Folwarku Łękuk – www. folwarklekuk.pl, początek godz. 9.30

Organizator konkursu: Grażyna Kuczyńska

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.