25.09.2017, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRNewsletterTelewizja WMODR

Warmińsko-Mazurskie Forum Innowacji   [2017-09-08]

    Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, przy udziale Warmińsko-Mazurskiego  Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, zaprasza na dwudniowe przedsięwzięcie pod nazwą „Warmińsko-Mazurskie Forum Innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich” w dniach 04-05 października 2017 r., które odbędzie się w Manor Hotel przy ul. Kanarkowej 47 w Olsztynie. Forum jest realizowane w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, dwuletniego Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016–2017.

    Celem organizacji Forum jest stworzenie otwartej platformy umożliwiającej transfer wiedzy i przedstawienie dobrych praktyk w zakresie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich, jak również popularyzacja zasad funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, tworzenia sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami doradczymi, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami oraz innymi podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie innowacji i tworzenie sieci kontaktów w celu kreowania grup operacyjnych i partnerstw dla Działania Współpraca. 
W ramach operacji przewidziano panele dyskusyjne w pięciu blokach tematycznych różnych dziedzin związanych z rolnictwem i obszarami wiejskimi, co daje możliwość kompleksowego podejścia do kwestii rozwoju obszarów wiejskich.

Ramowy program „Warmińsko–Mazurskiego Forum Innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich”

Dzień 1
Część ogólna dla wszystkich uczestników (przewidywany czas - 120 minut)
10:00 – 10:30 Prelekcja przedstawiciela Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nt. sytuacji sektora rolno-spożywczego
                     w Polsce i konieczności wdrażania innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie
10:30 – 11:00 Prelekcja przedstawiciela Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej nt. potencjału produkcyjnego rolnictwa
                     na Warmii i Mazurach
11:00 - 11:30 Prelekcja przedstawiciela Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nt. dziania Współpraca
11:30 – 12:00 Prelekcja przedstawiciela SIR nt. korzyści płynących z budowania sieci kontaktów (networking)
12:00 – 13:00 Obiad
13:00 – 17:00 Bloki tematyczne prowadzone w grupach, które odbywać się będą równolegle w ramach następujących
                     zagadnień (przewidywany czas - 240 minut):

  1. Rolnictwo precyzyjne i niskoemisyjne technologie w produkcji rolniczej
  2. Kompleksowa produkcja prosiąt w gospodarstwie rolnym
  3. Innowacje w produkcji pasz i żywieniu bydła mlecznego, optymalizacja kosztów produkcji mleka
  4. Innowacyjne metody zagospodarowania odchodów zwierzęcych w kontekście wymagań ochrony wód powierzchniowych i gleb
  5. Produkcja żywności w gospodarstwie rolnym

18:00            Kolacja

Dzień 2
 8:00 - 9:00    Śniadanie
 9:00 – 11:30  Panele dyskusyjne w grupach (przedstawienie dobrych praktyk stosowanych w rolnictwie nowatorskich
                     rozwiązań, podsumowanie panelu, wnioski, zalecenia, próby wypracowania założeń dla
                     grupy operacyjnej; przewidywany czas – 150 minut)
12:00 – 15:00 Część ogólna dla wszystkich uczestników operacji (180 minut)
12:00 – 13:45 Przedstawienie wyników wypracowanych podczas paneli dyskusyjnych
13:45 – 14:30 Wykład na temat innowacyjnych metod zarządzania i marketingu produktem rolniczym oraz budowania
                     świadomości marki (branding)
14:30 – 15:00 Dyskusja i podsumowanie seminarium
15:00 – 16:00 Obiad

Udział w Forum jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane udziałem w Forum prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie dorgą elektroniczą na adres:
Justyna Całka – Orłowska (695 990 224)  j.calka@w-modr.pl
Urszula Anculewicz (697 632 088)  u.anculewicz@w-modr.pl

bądź na adres Warmińsko-Mazuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91; 10-356 Olsztyn z dopiskiem Forum Innowacji.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Na zgłoszenia czekamy do 29 września 2017 r.

Bliższe informacje o lokalizacji Forum wkrótce.

 

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2017 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.