21.06.2018, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Konkurs "Młody lektor WMODR 2017"  [2017-07-10]

                                KONKURS  „MŁODY  LEKTOR  WMODR  2017”

 27 czerwca br. odbył się w naszym Ośrodku konkurs pt.  „Młody Lektor WMODR 2017”, którego uczestnikami
byli młodzi pracownicy lub o krótkim stażu pracy
w  Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.

1. Cele konkursu:

  • nabywanie umiejętności dydaktyczno-metodycznych oraz szkoleniowych pracowników doradztwa rolniczego;
  • wymiana informacji i doświadczeń w przygotowaniu programu szkolenia i prezentacji;
  • nabywanie umiejętności w wykorzystaniu różnych środków dydaktycznych oraz metod aktywizujących słuchaczy;
  • nabywanie umiejętności  powiązania  informacji teoretycznych z aspektami praktycznymi, w odniesieniu do środowiska/obszaru pracy doradcy.

2. Przedmiot konkursu:
Samodzielnie przygotowana prezentacja i przeprowadzona prelekcja na wybrany temat zgodnie z regulaminem konkursu dla konkretnej doraźnie dobranej grupy lub zorganizowanego zespołu słuchaczy, np. producentów rolnych o określonym profilu produkcji, przedsiębiorców, młodzieży wiejskiej.

3. Komisja konkursowa:
    - Damian Godziński - przewodniczący (Dyrektor WMODR)
    - Małgorzata Micińska-Wąsik - z-ca przewodniczącego (Z-ca Dyrektora WMODR)
    - Maria Suszko - członek (Kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich - organizator konkursu)
    - Marianna Kuczyńska – członek (Główny Specjalista w Dziale Metodyki, Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw)
    - Arkadiusz Tabaka - członek (Główny Specjalista w Dziale Rozwoju Obszarów Wiejskich)

4. Uczestnicy konkursu wylosowali kolejność wystąpień. Komisja zapoznała lektorów z regulaminem konkursu i oceniła prelekcje/wystąpienia lektorów wg jednolitych 10 kryteriów oceny. Uczestnicy mieli również możliwość oceny „Każdy każdego” wg tych samych kryteriów oceny.

5. Komisja konkursowa oceniała:
    - Przygotowanie lektora do prelekcji, w tym znajomość konkretnego środowiska  (do 20 pkt.);
    - Wartość merytoryczną, w tym pomysłowość i innowacyjność tematu/prezentacji (do 50 pkt.);
    - Osobowość prelegenta, w tym postawa i kontakt z odbiorcami (do 30 pkt.).

Wszyscy uczestnicy konkursu byli bardzo dobrze przygotowani, a integracja i możliwość wzajemnego pokazania się
wśród równych sobie
to bardzo ważna forma w edukacji doradców, których odbiorcami są głównie rolnicy
i inni mieszkańcy obszarów wiejskich.

Lektorom, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów, Dyrektor WMODR Damian Godziński przyznał nagrody pieniężne. Serdeczne gratulacje!!!

Uczestnicy konkursu - tematy prezentacji

FOTORELACJA

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2018 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn. 2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: administrator@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. 3. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem. 4. Dane osobowe podane przez Pana/Panią w celu uzyskania porady/informacji/konsultacji będą przetwarzane w celu udzielenia porady/informacji/konsultacji. 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu. 6. Pani/Pana dane mogą być udostępnione przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa. 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas konieczny do udzielenia porady/informacji/konsultacji. 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.