22.02.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Relacja z wyjazdu studyjnego do gospodarstw opiekuńczych  [2017-06-29]

Zrealizowana, w ramach SIR, operacja pt. „Kreatywna wieś – gospodarstwa opiekuńcze jako innowacyjny kierunek działalności pozarolniczej” służyła przede wszystkim wymianie doświadczeń z zakresu rozwoju rolnictwa opiekuńczego.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jako jednostka podległa Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, brał udział w realizacji projektu, koordynowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, pn. „Gospodarstwa opiekuńcze – budowanie sieci współpracy” współfinansowanego przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Pierwszym etapem realizacji było szkolenie koordynatorów wojewódzkich, którzy jako pierwsi zapoznali się z nowym nurtem rolnictwa społecznego. Kontynuacją były spotkania informacyjno-szkoleniowe w ramach realizacji projektu przeprowadzone w trzech powiatach, które swoim zasięgiem objęły całe województwo warmińsko-mazurskie. Jednym z działań podjętych przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie było zorganizowanie seminarium pn. „Gospodarstwa edukacyjne i opiekuńcze jako innowacyjne kierunki działalności turystycznej na obszarach wiejskich”, dzięki któremu udało się wyłonić grupę osób zainteresowanych rolnictwem społecznym.

Dwudniowy wyjazd, wraz z częścią prelekcyjną, pokazał w praktyce możliwości funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych o różnym profilu działalności. Taka forma pozwoliła na bezpośrednie spotkanie oraz była okazją do nawiązania sieci kontaktów pomiędzy właścicielami istniejących już gospodarstw opiekuńczych a uczestnikami, czyli rolnikami, doradcami rolniczymi oraz przedstawicielami podmiotów ekonomii społecznej.

W trakcie wyjazdu odwiedziliśmy:
•    Centrum Rehabilitacyjno-Wypoczynkowe Medimas w Bielawach (powiat wąbrzeski),
•    Leśny Dom Państwa Wolińskich w Koślince (powiat tucholski),
•    Gospodarstwo opiekuńcze Państwa Pestka w Cekcynie (powiat tucholski),
•    Gospodarstwo opiekuńcze Państwa Kulczyk w Bysławiu (powiat tucholski).

We wszystkich gospodarstwach obecni byli przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, którzy dokładnie opisali specyfikę powiatu tucholskiego.
Podczas bardzo intensywnych dni wyjazdu z pewnością każdy uczestnik wyniósł ze spotkań wartościowe informacje, które będzie mógł wykorzystać we własnym gospodarstwie.

Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii z wyjazdu

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.