22.02.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Polsko-Węgiersko-Słowacki wyjazd studyjny  [2018-10-29]

 

W dniach 1-6 października 2018 r. odbył się wyjazd studyjny na Węgry i Słowację w ramach operacji pn. „Polsko-Węgiersko-Słowackie doświadczenia w budowaniu partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich - wyjazd studyjny.” Operacja zrealizowana zostaław ramach Schematu II Pomocy Technicznej, Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2018-2019.

Celem operacji było zdobycie i wymiana oraz upowszechnianie wiedzy w zakresie możliwości zwiększenia udziału zainteresowanych stron w tworzeniu oraz wdrażaniu wspólnych inicjatyw i innowacji na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie rolnictwa na Węgrzech i Słowacji przez podmioty uczestniczące w rozwoju obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego.

Uczestnikami wyjazdu studyjnego byli przede wszystkim rolnicy, członkowie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej oraz przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, Stowarzyszenia Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, a także Stowarzyszenia Lokalne Grupy Działania Warmii i Mazur.

Pierwszym celem szczegółowym wyjazdu było spotkanie z podmiotami kooperującymi z innymi partnerami na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie rolnictwa- dwoma na terenie Węgier i jednym na Słowacji.Podczas wizyty na Węgrzech uczestnicy mieli okazję poznać funkcjonowanie organizacji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa m.in. na przykładzie Izby Rolniczej Województwa Heves (HevesMegyeiAgrárkamara).Samorząd rolniczy na Węgrzech współpracuje z przeszło70 organizacjami. Są wśród nich m. in. Zrzeszenie Producentów Pieczarek, Związek Winiarstwa, Zrzeszenie Młodych Rolników czy Grupy Producenckie Owoców i Warzyw. Drugą organizacją było Zrzeszenie Producentów Pieczarek - Korona GombaipariEgyesülés. Obecnie organizacja ta jest jednym z najważniejszych członków branży grzybowej w Europie Środkowej. Zrzeszenie obejmuje kompleksowo sektor uprawy grzybów: od produkcji grzybni, poprzez produkcję kompostu i uprawy wysokiej jakości, aż po przetwórstwo w przemyśle konserwowym. Współpracuje ona z krajowymi dostawcami i setkami kontrahentów na Węgrzech i w Europie. Organizacja zrzesza 70 członków.Na Słowacji z kolei odbyło się spotkanie z przedstawicielem organizacji Tatra ForestSlovakia działającej na rzecz rozwoju obszarów wiejskich regionu Lipitov, który przedstawił także współprace organizacji w zakresie promocji agroturystyki i promocji wyrobów lokalnych ze Słowacką Izbą Rolniczą. Uczestnicy uzyskali także podstawowe informacje o funkcjonowaniu regionalnych izb rolno-spożywczych (PotravinárskychKomôr tzw. RPPK). Organizacja, z którą spotkała się grupa studyjna swoją działalnością przekonuje lokalnych rolników i mieszkańców obszarów wiejskich do zmian z zamkniętych wiosek, z których młodzi ludzie chcą wyjeżdżać, na miejscowości, w których młodzi ludzie widzą swoja przyszłość. Zmiana myślenia mieszkańców obszarów wiejskich to żmudny proces, ponieważ przez doświadczenia historyczne ludzie na słowackiej wsi nie są otwarci na zmiany.

Drugim celem wyjazdu była wizytacja gospodarstw rolnych uczestniczących czynnie w rozwoju obszarów wiejskich poprzez m.in. podejmowanie różnych inicjatyw na rzecz tego rozwoju na Węgrzech i Słowacji. Na terenie Węgier uczestnicy wizytowali trzy gospodarstwa o różnych profilach produkcji, w związku z czym mogli przekrojowo poznać węgierskie rolnictwo.

Pierwsze zwiedzane gospodarstwoto przykład produkcji sadowniczej prowadzącejmałelokalne przetwórstwo.W gospodarstwie stosuje się zintegrowaną ochronę roślin, nawadnianie kropelkowe i deszczownie jako przeciwdziałanie suszy i wahaniom temperatury. W kontekście strat powodowanych co roku również w Polsce przez wahania klimatu, zapoznanie się zprzykładami nowych rozwiązań przeciwdziałających skutkom zmian klimatu w węgierskim gospodarstwie było cennym doświadczeniem.

Drugie wizytowane gospodarstwo to Stadnina Koni Lipicańskich Szilvásvárad.Jest ono doskonałym przykładem gospodarstwa stawającego na rozwój ekoturystyki przez organizację rajdów konnych, nauki jazdy, przyjmowania wizyt studyjnych, ale też jest przykładem działań mających na celu zachowanie rezerwuaru genów konirasy lipicańskiej. Jest ono też przykładem zrównoważonego wykorzystywania gruntów rolnych jako bazy paszowej dla hodowanych koni.Dla jak najlepszego zachowania rasy stadnina współpracuje ze stadninami hodującymi lipicany w Chorwacji, Słowacji, Słowenii i Austrii. Tworzą one wspólnie zrzeszenie mające na celu zachowanie tej rasy.

Trzecie zwiedzane gospodarstwo wizytowane na Węgrzech to przykład wszechstronnego wykorzystania różnych walorów naturalnych Węgier. GospodarstwoEgri Korona Borház Kft w Damjen zajmuje się uprawą winogron i produkcją wina, uprawą i przetwórstwem pieczarek, uprawą wiśni, śliwek i jabłek. Gospodarstwo posiada biospalarnię i własne źródła termalne wykorzystywane do ogrzewania hal przy produkcji pieczarek. W Damjen uczestnicy wyjazdu mieli okazję zatem zapoznać się z gospodarstwem będącym doskonałym przykładem rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich, wykorzystującym w maksymalnym stopniu zasoby naturalne i klimatyczne, a nawet osobowe regionu. Wizytowane gospodarstwo jestdobrym przykładem działalności na rzecz lokalnej społeczności, poprzez oferowanie im stałego zatrudnienia. Należy dodać, że gospodarstwo to jest członkiem zarówno Zrzeszenia Producentów Pieczarek, jak i Zrzeszenia Winiarzy Regionu Eger, a tym samym kooperuje w tym zakresie z innymi producentami oraz doradztwem w tym zakresie.

Podczas wizyty studyjnej uczestnicy odwiedzili także ekologiczne gospodarstwo Farma Vychodna na Słowacji. Gospodarstwo to jest przykładem rozwijającej się zagrody edukacyjnej. W gospodarstwie produkowane są sery z mleka krowiego i owczego, jako sery parzone i dojrzewające w różnych smakach. Ponadto produkuje się tam herbaty ziołoweprzy pomocy własnej suszarni. W gospodarstwie funkcjonuje także sklep z wszystkimi wyrobami z gospodarstwa, oferujący także rękodzieło lokalnych wytwórców.

Zaprezentowane organizacje działające aktywnie na terenie wizytowanych krajów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich mają rozbudowanekierunki działań oraz strukturę, które przynoszą wymierne efekty w postaci realnej odnowy wsi, podnoszeniu poziomu życia mieszkańców obszarów wiejskich, a także rozwoju rolnictwa i przedsiębiorczości na terenach działania tych organizacji. Wizytowane gospodarstwa są z kolei przykładami wielokierunkowości działań i powiązań pomiędzyrolnictwem,a innymi kierunkami gospodarki takimi jak np. przetwórstwo płodów rolnych czy turystyka, a także są przykładem tworzenia kompleksowych powiązańi form współistnienia oraz współpracy gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw na obszarach wiejskich w celu uzyskiwania rozmaitych korzyści.

Każda z wizyt i spotkań podczas wyjazdu dały uczestnikom nową wiedzę i możliwości wymiany doświadczeń, a także mogą być inspiracją do przenoszenia zdobytych informacji i rozwiązań na grunt naszego województwa, które podobnie jak węgierski region Heves oraz słowacki region Lipitov jest województwem o wysokich walorach rolniczo- turystycznych.

Bardziej szczegółowa relacja z wyjazdu znajduje się na stronie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej:

http://wmirol.org.pl/2018/10/29/polsko-wegiersko-slowackie-doswiadczenia-w-budowaniu-partnerstwa-na-rzecz-zrownowazonego-rozwoju-obszarow-wiejskich-wyjazd-studyjny-relacja/

Jeżeli są Państwo zainteresowani zgłębieniem tematyki tworzenia powiązań oraz wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy różnymi podmiotami na rzecz rozwoju obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem województwa warmińsko-mazurskiego, a także w tematyce funkcjonujących już w naszym województwie inicjatyw oddolnych  w zakresie współpracy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, skupiających rożne podmioty, mogą Państwo zapoznać się z materiałem informacyjnym przygotowanym przez Partnerów operacji dla jej uczestników:

Materiał informacyjny dla uczestników

 

 

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.