22.02.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Nauka doradztwu rolniczemu  [2018-07-02]

W dniach 13-15.06.2018 r. odbyło się cykliczne spotkanie „Nauka doradztwu rolniczemu”, organizowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Instytut Ogrodnictwa i Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele doradztwa rolniczego z całej Polski.

Spotkanie rozpoczęło się wykładami pracowników naukowych prezentujących tematy dotyczące nowych gatunków i odmian roślin sadowniczych oraz innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych w uprawie roślin sadowniczych. Omówiono również nawadnianie roślin, wykorzystanie pożytecznych organizmów.

Zaprezentowano nowy gatunek w Polsce – świdośliwę – krzyżówkę aronii z borówką.
Wykłady poprowadzili kolejno:

- Ekonomiczne aspekty produkcji ogrodniczej - dr Krzysztof Zmarlicki
– Odmiany i uprawa winorośli – dr hab. Jerzy Lisek
– Stare odmiany roślin sadowniczych – mgr Grzegorz Hodun
– Nowe gatunki i odmiany roślin sadowniczych -  dr hab. Stanisław Pluta
– Ekologiczna Produkcja roślin ogrodniczych - dr hab. Elżbieta Rozpara
- Nawadnianie i fertygacja roślin ogrodniczych. Projekt Fertinnowa - prof. dr hab. Waldemar Treder
– Wybrane zagadnienia intergrowanej ochrony roślin ogrodniczych - dr hab. Joanna Puławska i dr hab.Grażyna Soika                                                                                                               
– Innowacyjne rozwiązania techniczne i technologiczne w ogrodnictwie - dr Jacek Rabcewicz 
– Wykorzystanie pożytecznych organizmów w uprawie roślin ogrodniczych - dr hab. Lidia Sas- Paszt.

W drugim dniu spotkania w Sadzie Doświadczalnym w Dąbrowicach odbyła się część pokazowa na dniach otwartych z Instytutem. Można było zwiedzać poletka doświadczalne z uprawami sadowniczymi jabłek, świdośliw, czereśni, poznać praktyczne elementy oceny plonowania roślin i podatności na choroby w sadownictwie w ramach prowadzonych doświadczeń terenowych oraz projektów badawczych prowadzonych w Instytucie.

Doradcy wzięli również udział w wyjeździe studyjnym do gospodarstwa sadowniczego  INSAD w Prusach koło Skierniewic, gdzie mieli możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem warzywnej grupy producentów rolnych z linią technologiczną do pakowania, przechowywania i transportu do sieci handlowej brokułów.

Ostatni dzień spotkania miał również charakter wyjazdowy, w ramach którego miała miejsce wizyta w przedsiębiorstwie Volmary w Gawartowej Woli zajmującym się produkcją materiału nasadzeniowego roślin ozdobnych oraz gospodarstwie warzywniczym  w Bedlnie. Uprawia ono głównie warzywa takie jak brokuł, burak czerwony, por, seler oraz zboża. Gospodarze są laureatami Krajowego Mistrza Agroligi w kategorii gospodarstwa Indywidualnego w 2000 roku. Doświadczeniem wspomagają również naukę poprzez prowadzenie centrum doświadczalnego, gdzie  prowadzi się testy poświęcone odmianom.  Zwiedzanie obejmowało też bazę doświadczalną na skuteczność działania herbicydów.

W spotkaniu połączonym z wymianą opinii i doświadczeń świata nauki z doradztwem rolniczym uczestniczyli Artur Farelnik- PZDR Olecko oraz Dorota Michniewicz – W-MODR z/s w Olsztynie Oddział w Olecku.  

Galeria Zdjęć

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.