23.01.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

"Zielone Lato" rozstrzygnięte   [2018-06-22]

Konkurs Agro-Eko-Turystyczny „Zielone Lato” jest dedykowany gospodarstwom agroturystycznym i obiektom turystyki wiejskiej zlokalizowanym na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Ocenie komisji konkursowej podlegały obiekty w trzech kategoriach:

  • gospodarstwa gościnne - wypoczynek u rolnika,
  • gospodarstwa gościnne - wypoczynek na wsi (obie zgodne z systemem kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”),
  • zagrody edukacyjne Warmii i Mazur (zgodna z wymogami Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych koordynowanej przez Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie).

W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 19 podmiotów prowadzących działalność z zakresu turystyki wiejskiej z obszaru województwa warmińsko-mazurskiego. Podczas oceny brano pod uwagę szereg wyróżników, wśród nich: standard zakwaterowania i wyposażenia, rodzaj i jakość świadczonych usług, ogólne zagospodarowanie obiektu, świadczone usługi rekreacyjne, programy pobytu/ofertę edukacyjną (w przypadku kategorii zagród edukacyjnych), stan sanitarny obiektu, oznakowanie obiektu, sposób żywienia, sposób promocji działalności, spełnienie przepisów z zakresu wymogów sanitarnych ochrony środowiska czy też posiadanie kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

KATEGORIA „WYPOCZYNEK U ROLNIKA”
I miejsce ex aequo – Gospodarstwo Agroturystyczno-Hodowlane LUBACZÓWKA z miejscowości Nakomiady www.lubaczowka.mazury.pl oraz Gospodarstwo Ekologiczne MONIÓWKA z miejscowości Huta Wielka www.moniowka.mazury.pl.
II miejsce – Gospodarstwo Agroturystyczne ZIOŁOWY DZBANEK z miejscowości Sąpy www.ziolowydzbanek.pl;
III miejsce – nie przyznano.

KATEGORIA „WYPOCZYNEK NA WSI”
I miejsce  – nie przyznano;
II miejsce – SIDLISKO NA WYGONIE z miejscowości Zełwągi www.nawygonie.pl;
III miejsce – ANIELSKA DOLINA z miejscowości Aniołowo www.naszeaniolowo.pl.
Wyróżnienie – Dom Pod Dobrym Aniołem z miejscowości Krzywonoga www.podobrymaniolem.pl.

KATEGORIA „ZAGRODY EDUKACYJNE”
Nagroda Specjalna – Pracownia Rzemiosł Dawnych z miejscowości Łęcze www.pracownianawsi.blogspot.com.

Organizatorami konkursu był Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna w Olsztynie.

Galeria Zdjęć

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.