22.02.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

05.07.2018 r. seminarium - działalność pozarolnicza  [2018-07-05]

5 lipca 2018 r. w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91, odbyło się seminarium pt. „Wsparcie pozarolniczej działalności gospodarczej – źródła finansowania, możliwości rozwoju”. Przygotowaniem szkolenia zajął się Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Uczestnikami spotkania byli rolnicy, domownicy, inni mieszkańcy obszarów wiejskich zainteresowani rozpoczęciem lub rozszerzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej oraz doradcy W-MODR.

Wykłady prowadzili kolejno:

- dr hab. Katarzyna Brodzińska (UWM) - „Aktywizacja społeczności lokalnej – zastosowanie teorii w praktyce”

- Maciej Wąsik (LGD Południowa Warmia) – „Wsparcie operacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich objętych Lokalną Strategią Rozwoju: zakładanie działalności gospodarczej”

- Radosław Skudlarz (WMODR) – „Wsparcie finansowe na rozwój działalności pozarolniczej w ramach PROW 2014-2020”

- Marta Bieciuk (WMODR) – „Rolniczy handel detaliczny – ważne informacje”

- Dorota Sieniawska, Iwona Smolińska, Beata Kochańska (Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie) - „Aspekty podatkowe pozarolniczej działalności gospodarczej”

- Izabela Olszak (KRUS w Olsztynie) – „Ubezpieczenie w KRUS, a prowadzenie działalności gospodarczej”

Na seminarium przybyło 55 osób. Wśród nich największą grupę stanowili rolnicy. Dużym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie Macieja Wąsika oraz Radosława Skudlarza, którzy omówili możliwości uzyskania środków finansowych na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Pani dr hab. Katarzyna Brodzińska, jako jedna z założycielek Spółdzielni Socjalnej „Mazurska Zagroda”, podzieliła się własnymi doświadczeniami związanymi z możliwościami aktywizacji lokalnej społeczności na obszarach popegeerowskich oraz efektami swojej wieloletniej pracy. Aspekty rolniczego handlu detalicznego przedstawiła pokrótce Marta Bieciuk. Zaproszeni przedstawiciele Izby Administracji Skarbowej, po krótkim wprowadzeniu uczestników w temat dotyczący opodatkowania pozarolniczej działalności gospodarczej, wzięli udział w panelu dyskusyjnym, w którym odpowiadali na pytania słuchaczy. Na zakończenie seminarium pani Izabela Olszak reprezentująca KRUS OT w Olsztynie omówiła w skrócie zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników podczas prowadzenia własnej działalności pozarolniczej.

Wszystkim przybyłym wykładowcom i uczestnikom serdecznie dziękujemy za aktywne uczestnictwo w spotkaniu.

Galeria Zdjęć

                                                                            

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.