24.05.2018, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Agroliga  [2018-05-17]

 

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu „AgroLiga 2018”. Na szczeblu krajowym  organizatorem  jest Redakcja Audycji Rolnych Programu 1 TVP S.A. we współpracy ze Stowarzyszeniem AgroBiznesKlub. Honorowy patronat nad wydarzeniem pełnią: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezes ARiMR i Prezes ARR.

Celem konkursu jest wyłonienie i nobilitacja najlepszych polskich rolników i agrofirm   potrafiących zbudować swoje warsztaty pracy na wysokim poziomie, umiejętnie korzystać                z funduszy unijnych, osiągać bardzo wysokie efekty produkcyjne i ekonomiczne oraz być innowacyjnym. O wysokiej randze konkursu AgroLiga świadczą kolejne dokonania laureatów, którzy po latach stają się wizytówkami naszego województwa.

Konkurs przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim i krajowym. Do rywalizacji nie mogą przystąpić Mistrzowie Krajowi wszystkich dotychczasowych edycji AgroLigi oraz Mistrzowie Wojewódzcy AgroLigi z lat 2013-2017.

Ogłoszenie wyników konkursu i nagrodzenie laureatów „Mistrz Wojewódzki” w obu kategoriach, odbędzie się 1 września 2018 r. podczas Jesiennych Targów Rolniczych „Wszystko dla rolnictwa”.

Do kategorii Rolnik można zaliczyć osoby prowadzące samodzielnie lub wraz z rodziną gospodarstwo rolne. Kandydaci powinni uzyskiwać wyniki (plony, wydajność w produkcji zwierzęcej itp.) powyżej średniej krajowej. W gospodarstwach może być prowadzona dodatkowa działalność gospodarcza (świadczenie usług mechanizacyjnych i innych, przetwórstwo, agroturystyka, itp.),  z której  uzyskiwane dochody nie przewyższają jednak dochodów z zasadniczej działalności rolniczej. W gronie laureatów nie mogą się znaleźć gospodarstwa z niedokończonymi inwestycjami, mocno zadłużone lub niestabilne ekonomicznie. W tej kategorii nie mogą być też uwzględniane osoby, które nie mają ziemi i zajmują się wyłącznie obrotem płodami rolnymi.

Do kategorii Firma można zaliczyć wyłącznie przedsiębiorstwa działające na rynku regionalnym (czyli na terenie danego województwa i ościennych) i zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczym, świadczeniem usług rolnych i wiejskich, handlem środków produkcji dla rolnictwa, produkcją maszyn, pasz itp. Do kategorii Firmy zalicza się także wielkoobszarowe  gospodarstwa rolne, prowadzone przez właścicieli bądź dzierżawców i zatrudniające siłę najemną.

W wyniku przeprowadzonych wizytacji w gospodarstwach i firmach oraz dostępnej dokumentacji i regulaminu, komisja konkursowa na etapie wojewódzkim dokonuje oceny i wyłania mistrzów oraz laureatów konkursu.

Przy wyborze Mistrza Wojewódzkiego w obu kategoriach Komisja Konkursowa bierze pod uwagę estetykę obejścia i otoczenia gospodarstwa lub firmy połączone z przestrzeganiem zasad BHP.

Mistrzowie Wojewódzcy AgroLigi 2018 w kategoriach Rolnik i Firma zostaną zgłoszeni do tytułu Mistrza Krajowego AgroLigi 2018

Krajowy finał konkursu AgroLiga 2018 odbędzie się w II kwartale 2019 roku.

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:

Warmińsko- Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie

ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn z dopiskiem "AgroLiga 2018"

lub pocztą elektroniczną: m.pusz@w-modr.pl

 

Do pobrania:

1.      Regulamin konkursu AgroLiga (pobierz)

2.      Karta zgłoszenia w kategorii Rolnik (pobierz)

3.      Karta zgłoszenia w kategorii Firma (pobierz)

 

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2018 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn. 2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: administrator@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. 3. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem. 4. Dane osobowe podane przez Pana/Panią w celu uzyskania porady/informacji/konsultacji będą przetwarzane w celu udzielenia porady/informacji/konsultacji. 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu. 6. Pani/Pana dane mogą być udostępnione przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa. 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas konieczny do udzielenia porady/informacji/konsultacji. 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.