16.12.2018, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Rozstrzygnięcie konkursu "Najładniejsza Palma Wielkanocna"  [2018-03-28]

Celem konkursu było propagowanie oraz kultywowanie tradycji związanych z Niedzielą Palmową, pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości, a także integracja społeczności lokalnej poprzez kształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki ludowej.

Przedmiotem konkursu ,,Najładniejsza Palma Wielkanocna” były palmy przygotowane przez  mieszkańców obszarów wiejskich, stowarzyszenia i gospodarstwa agroturystyczne subregionu ełckiego. Palmy oceniano według następujących kryteriów: oryginalność pomysłu, estetyka pracy, dobór wykorzystanych materiałów, kolorystyka, dodatki, wkład pracy oraz własnoręczność wykonania elementów. Konkursowe palmy zostały poddane ocenie przez komisję w składzie:

  • Maria Kapuścińska - Warmińsko Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie Oddział w Olecku,
  • Zofia Anna Kardel - instruktor ds. plastyki w Regionalnym Ośrodku Kultury Mazury Garbate w Olecku,
  • Magdalena Ronkiewicz - Warmińsko Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie Oddział w Olecku.

Komisja wybrała 3 najładniejsze palmy. Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe w formie koszy wielkanocnych ufundowane przez organizatora. Laureatami konkursu zostały:

I miejsce – Anna Tumialis z miejscowości Mazury w gminie Świętajno,
II miejsce – Aneta Kijewska z miejscowości Stacze w gminie Kowale Oleckie,
III miejsce - Irena Jurewicz z miejscowości Sedranki w gminie  Olecko.

Uczestnicy Jarmarku Wielkanocnego mogli podziwiać i zakupić rękodzieło ludowe, pisanki, palmy wielkanocne oraz szeroki wachlarz ozdób świątecznych. Lokalni sprzedawcy oraz producenci żywności prezentowali różnorodność produktów kuchni regionalnej województwa warmińsko-mazurskiego. Oprawę muzyczną zapewniły występy artystyczne zespołów ludowych (Oleckie Echo, Sedraniaki, Świętowiacy i Prząśniczki).

Wszystkim uczestnikom i osobom zaangażowanym w organizację konkursu serdecznie dziękujemy, a laureatom gratulujemy.

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2018 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.