23.01.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Konkurs na najładniejszą palmę wielkanocną - subregion ełcki  [2018-03-06]

Oddział w Olecku Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie

zaprasza mieszkańców obszarów wiejskich subregionu ełckiego do udziału w konkursie

,,Najładniejsza Palma Wielkanocna’’

  • Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć mieszkańcy obszarów wiejskich, członkowie stowarzyszeń i gospodarstw agroturystycznych powiatów subregionu eckiego, tj. ełckiego, giżyckiego, gołdapskiego, oleckiego, piskiego, węgorzewskiego.
  • Celem konkursu jest propagowanie oraz kultywowanie tradycji związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą, pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej, pobudzanie inwencji twórczej, popularyzacja twórczości utalentowanych osób subregionu ełckiego oraz integracja społeczności lokalnej.
  • Zadaniem uczestników Konkursu jest wykonanie tradycyjnej palmy wielkanocnej, która formą i użytym materiałem nawiązuje do tradycji własnoręcznego przygotowywania palm. 
  • Technika wykonania i zdobienia jest dowolna. Maksymalna wysokość palmy 150 cm.
  • Wykonanie palm oceniane będzie według następujących kryteriów: oryginalność pomysłu, estetyka pracy, dobór wykorzystanych materiałów, kolorystyka, wkład pracy, własnoręczność wykonania elementów.
  • Uczestnictwo należy zgłaszać na „Karcie zgłoszenia”, którą należy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres Oddziału w Olecku WMODR, ul. Kolejowa 31, 19-400 Olecko lub e-mailem na adres: m.kapuscinska@wmodr.pl do 16 marca 2018 r.
  • Palmy oceniać będzie powołana do celów Konkursu Komisja Konkursowa. Komisję powołuje Organizator.
  • Dla trzech najwyżej ocenionych prac Organizator przewiduje nagrody w formie rzeczowej.
  • Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 24.03.2018 r. na Placu Wolności w centrum Olecka podczas V Oleckiego Jarmarku Wielkanocnego.


Szczegółowych informacji udziela Pani Maria Kapuścińska, tel. 665 892 311, e-mail: m.kapuscinska@w-modr.pl.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie i życzymy powodzenia.

Do pobrania:
Regulamin konkursu
Karta zgłoszenia

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.