16.12.2018, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Podsumowanie Olimpiady Młodych Producentów Rolnych 2018  [2018-03-05]

26 lutego 2018 r. w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie odbył się wojewódzki finał Olimpiady Młodych Producentów Rolnych.

Uczestnicy Olimpiady musieli wykazać się wiedzą z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej, mechanizacji rolnictwa, ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii, ekonomiki i zarządzania, bezpieczeństwa i higieny pracy, zagadnień z zakresu Wspólnej Polityki Rolnej oraz PROW na lata 2014-2020. 

Finał wojewódzki składał się z dwóch etapów:

  • pisemnego - w której 18 uczestników odpowiadało na 50 pytań testowych,
  • ustnego, gdzie uczestnicy zmierzyli się z dwoma zadaniami praktycznymi, pierwsze polegało na wskazaniu 8 zagrożeń w gospodarstwie rolnym na specjalnie przygotowanych planszach, drugie natomiast na rozpoznaniu nasion roślin uprawnych oraz urządzeń stosowanych w rolnictwie.

Uczestników finału wojewódzkiego oceniała Komisja w składzie:

 Marianna Grażyna Kuczyńska - Przewodnicząca Komisji; Główny specjalista Działu Metodyki Doradztwa,
Szkoleń i Wydawnictw Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie,

Zofia Stankiewicz - Członek Komisji; Członek Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie,

Andrzej Harla
- Członek Komisji; Inspektor Wydziału Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Olsztynie,

Marta Bieciuk - Członek Komisji; Kierownik Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki
Główny Specjalista Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie,

Justyna Całka-Orłowska – Członek Komisji; Główny specjalista Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska
Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie,

Jerzy Bancewicz
- Członek Komisji; Główny specjalista ds. chowu i hodowli koni, owiec, kóz i drobnego inwentarza,
koordynator Techniki Ochrony Roślin Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie

Zwycięzcą zmagań wojewódzkich został

Eryk Wąsowski rolnik indywidualny z miejscowości Drynki,

II miejsce – Szymon Rodziewicz – uczeń ZSCKR w Dobrocinie,

  III miejsce – Aleksander Kowalczyk – uczeń ZSRiOK w Jagarzewie,

IV miejsce – Konrad Karwowski – uczeń ZS nr 1 w Białej Piskiej,

V miejsce – Przemysław Pikała – uczeń ZSCKR w Karolewie.

 
Laureaci finału wojewódzkiego wezmą udział w finale krajowym Olimpiady w dniach15-16 marca 2018 r., podczas XXIV Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej "AGROTECH" w Kielcach.

Sponsorami finału wojewódzkiego Olimpiady byli:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza w Olsztynie
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Olsztynie
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa W-M Oddział Regionalny w Olsztynie
Krajowy Ośrodek Wsparcie Rolnictwa Oddział Terenowy Olsztyn
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie
Bank Spółdzielczy w Szczytnie
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
Sowul & Sowul Sp. z o.o.
Agroma Olsztyn Grupa Sznajder
Indykpol S.A.

Gratulujemy laureatom zwycięstwa i życzymy powodzenia w krajowych eliminacjach Olimpiady, a za rok zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji!

FOTORELACJA

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2018 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.