22.02.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich


 

Kontakt do osób zajmujących się SIR w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie:

  • Arkadiusz Tabaka, tel. 89 535 76 84 w. 51, e-mail: a.tabaka@w-modr.pl
  • Urszula Anculewicz, tel. 89 535 76 84 w. 60, e-mail: u.anculewicz@w-modr.pl

                                                            
                                                          AKTUALNOŚCI

26.04.2018

Informujemy, że WMODR we współpracy z PODR w Szepietowie, DODR we Wrocławiu, MODR w Warszawie, Warmińsko-Mazurską Izbą Rolniczą oraz Podlaską Izbą Rolniczą realizuje operację pt. "Budowanie sieci partnerstw w celu wdrażania innowacji w zakresie wprowadzania do obrotu żywności wysokiej jakości". Szczegóły znajdują się tutaj.

 

05.01.2018

Ogłoszenie o konkursie nr 2/2018 dla partnerów KSOW

       na wybór operacji, które bedą realizowane w 2018 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018-2019.


26.10.2017

Pierwsze doświadczenia grup operacyjnych

Zapraszamy do obejrzenia filmu pt. "Grupy operacyjne - pierwsze doświadczenia", który został zrealizowany przez punkt kontaktowy EIP-AGRI. Film opisuje przykłady europejskich grup operacyjnych tworzonych na rzecz innowacji w rolnictwie. Film można zobaczyć tutaj.


04-05.10.2017

WARMIŃSKO-MAZURSKIE FORUM INNOWACJI

W dniach 4-5 października 2017 r. partner SIR, którym jest Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, zorganizował przy udziale WMODR, Warmińsko-Mazurskie Forum Innowacji. Zaprszamy do zapoznania się z podsumowaniem tego wydarzenia.

Podsumowanie


26.09.2017

WYJAZD STUDYJNY - ROLNICTWO PRECYZYJNE

W ramach SIR WMODR zorganizował wyjazd studyjny do gospodarstw rolniczych w Brożówce, gdzie uczestnikom zostały zaprezentowane innowacyjne rozwiązania w zakresie stosowania rolnictwa precyzyjnego. Szczegółowe informacje na temat wyjazdu można uzyskać tutaj.

1.08.2017

Informacja nt. realizacji projektu "Koszty funkcjonowania SIR w woj. warmińsko-mazurskim".

21-22.06.2017

WYJAZD STUDYJNY DO GOSPODARSTW OPIEKUŃCZYCH

Zrealizowana, w ramach SIR, operacja pt. „Kreatywna wieś – gospodarstwa opiekuńcze jako innowacyjny kierunek działalności pozarolniczej” to tytuł wyjazdu studyjnego, który został zorganizowany przez WMODR z s. w Olsztynie, aby ułatwić tworzenie sieci kontaktów osób zainteresowanych prowadzeniem gospodarstw opiekuńczych. Więcej informacji tutaj.

 


25.05.2017

Zakończyła się ocena wniosków operacji zgłoszonych przez Partnerów KSOW w ramach naboru do dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 (w zakresie dotyczącym SIR -  tj. zgłoszonych do działania 5) dla Konkursu nr 1/2017 ogłoszonego w dniu 26 stycznia 2017 r.

LISTA OCENIONYCH OPERACJI

1.04.2017

Informacja nt. realizacji projektu "Koszty funkcjonowania SIR w woj. warmińsko-mazurskim"

 

26.01.2017

           KONKURS DLA PARTNERÓW KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH W ZAKRESIE SIR

Partnerów Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich zapraszamy do skaładania wniosków na realizację operacji własnych. Konkurs dotyczy operacji, których zakres tematyczny mieści się w zakresie Działania 5 Planu działania KSOW na lata 2014-2020 tj. "Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania 'Współpraca", o którym mowa w art. 3, ust. 1 pkt. 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz ułatwienie tej współpracy".

W ramach powyższego działania przewiduje się udzielenie pomocy na operacje w zakresie:

  • prowadzenia działań informacyjno-aktywizujących i szkoleniowych oraz inicjowanie współdziałania pomiędzy potencjalnymi partnerami grup operacyjnych,
  • współpracy z krajowymi oraz zagranicznymi jednostkami naukowo-badawczymi, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz innowacji,
  • prowadzenia działań informacyjno-szkoleniowych dla partnerów działających na rzecz innowacji w celu stworzenia grupy operacyjnej,
  • promocji i upowszechniania informacji na temat projektów realizowanych przez partnerstwa działające na rzecz innwoacji w celu stworzenia grupy operacyjnej.

W ramach działania będą realizowane w szczególności: warsztaty, szkolenia, konferencje, semianria, spotkania informacyjno-aktywizujące, wyjazdy studyjne i szkoleniowe, stoiska promocyjne, wystawy, pokazy, targi, publikacje, broszury, ulotki, filmy itp. mające na celu wsparcie w zakresie poszerzenia wiedzy i umiejętności w zakresie przygotowanie i realizacji projektów współpracy na obszarach wiejskich oraz promocji i upowszechniania wyników realizacji tych projektów.

Wnioski o wybór operacji należy składać w terminie od dnia 10 do 23 lutego 2017 r.

W przypadku operacji realizaowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego wnioski należy składać w określonym terminie w sekretariacie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91.

Szcegółowe informacje dotyczące konkursu oraz wykaz niezbędnych dokumentów tutaj.

1.01.2017

Informacja nt. realizacji projektu "Koszty funkcjonowania SIR w woj. warmińsko-mazurskim"

30.12.2016

BROKER INNOWACJI - WARSZTATY W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA
TECHNIK BROKERSKICH W PRACY DORADCZEJ

Zrealizowana w ramach SIR operacja pt. Wykorzystanie technik brokerskich w pracy doradczej przy budowaniu sieci kontaktów w celu wyłonienia partnerów do współpracy w ramach Działania „Współpraca” z terenu województwa warmińsko-mazurskiego służyła przede wszystkim podniesieniu kwalifikacji jej uczestników w zakresie stosowania technik brokerskich w pracy doradczej w celu umiejętnego identyfikowania i wdrażania innowacji, jak również ułatwiania transferu wiedzy i przedstawiania dobrych przykładów innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz sposobów współdziałania w celu stworzenia grup operacyjnych.

Więcej informacji tutaj.

 

28.11.2016 

                                                        WYJAZD STUDYJNY DO DANII - RELACJA

„Stymulowanie zrównoważonych środowiskowo innowacji w rolnictwie w woj. warmińsko-mazurskim w wyniku transferu wiedzy nt. innowacyjnych technologii i rozwiązań dla rolnictwa, osiągniętego poprzez udział w międzynarodowej imprezie targowej promującej innowacje dla rolnictwa” to tytuł operacji, która została zorganizowana, aby ułatwić tworzenie sieci kontaktów i transfer wiedzy z nauki do praktyki, a co za tym idzie – wdrażanie innowacji w gospodarstwach rolnych. Więcej informacji tutaj.

 

04.10.2016

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie zaprasza rolników prowadzących działalność polegającą na wytwarzaniu i wprowadzaniu do obrotu żywności tradycyjnej pochodzącej z indywidualnych gospodarstw rolnych, mieszkańców obszarów wiejskich, przedsiębiorców, przedstawicieli nauki oraz organizacje zajmujące się wdrażaniem innowacji we wprowadzaniu na rynek żywności do udziału w 2-dniowym seminarium wyjazdowym

CERTYFIKACJA PRODUKTU TRADYCYJNEGO JAKO INNOWACYJNE PODEJŚCIE DO PRODUKCJI ŻYWNOŚCI
WYSOKIEJ JAKOŚCI

w dniach 11-12 października 2016 roku

Zainteresowanych uczestnictwem prosimy o kontakt do dnia 6 października 2016 r.
Sekcja WGD i Agroturystyki: Marta Bieciuk, tel. 665 890 142, e-mail: m.bieciuk@w-modr.pl.

PROGRAM SEMINARIUM

Relacja z seminarium tutaj

23.09.2016

Budowanie partnerstwa w zakresie innowacyjnych rozwiązań dotyczących
efektywnego wykorzystania energii w produkcji rolniczej

W dniach 12-15 września 2016 r. rolnicy, doradcy rolni, przedstawiciele instytucji naukowych oraz przedsiębiorcy z województwa warmińsko-mazurskiego uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do Republiki Federalnej Niemiec. Udział w wyjeździe przyczynił się do podniesienia wiedzy wśród jego uczestników na temat Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz nawiązywaniu kontaktów pomiędzy nimi, budowania dialogu między nauką a praktyką jak również transferu wiedzy i dobrych praktyk w zakresie działań służących poszanowaniu środowiska i klimatu, efektywności energetycznej oraz upowszechnianiu wdrażania innowacyjnych metod podnoszenia efektywności energetycznej gospodarstw rolnych.Więcej informacji tutaj.


18.09.2016

Poszukujemy innowacji w rolnictwie podczas Bawarskiej Centralnej Wystawy Rolniczej

W dniach 17-25 września 2016 r. w Monachium odbywa się Bawarska Centralna Wystawa Rolnicza, na której swoje stoisko ma również polska Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Przedstawiciele SIR nawiązają kontakty z firmami wystawiającymi się na targach oraz poszukują nowych pomysłów, które można byłoby adoptować do polskiego rolnictwa.


14.06.2016

Zaproszenie ekspertów do współpracy w ramach EIP-AGRI. Więcej informacji tutaj.


27.05.2016

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska informacyjnego SIR - W-MODR w Olsztynie podczas targów PRO DEFENCE w Ostródzie w dniach 2-5 czerwca 2016 r. Informacje na temat targów znajdują się tutaj.


27.05.2016

Zapraszamy do wypełnienia ankiety nt. Europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (EIP-AGRI):

Czy są Państwo zainteresowani podzieleniem się opinią na temat EIP-AGRI oraz sieci EIP Network w ramach  niezależnej ewaluacji dla Komisji Europejskiej?

Zapraszamy do udziału w krótkiej ankiecie: https://www.surveymonkey.co.uk/r/konsultacje_EIP-AGRI_PL


05.02.2016

Nabór wniosków na audyt technologiczny przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM

1.01.2016

Informacja nt. realizacji projektu "Koszty funkcjonowania SIR w woj. warmińsko-mazurskim"

 

1.08.2015

Informacja nt. realizacji projektu "Koszty funkcjonowania SIR w woj. warmińsko-mazurskim"

 


Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty.

Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich.

Funkcjonowanie struktury organizacyjnej KSOW, w tym SIR i realizacja zadań Sieci, w szczególności plany działania, w latach 2014-2020 będą finansowane ze środków Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.

Zadania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w tym zadania brokera innowacji, wykonują WODR-y umiejscowione we wszystkich 16 województwach, a koordynację wykonania tych zadań zapewnia CDR.

Realizacja zadań SIR w ramach struktury organizacyjnej CDR i WODR-ów jest możliwa dzięki kadrze doradczej posiadającej wieloletnie doświadczenie we współpracy z rolnikami, przedsiębiorcami działającymi na obszarach wiejskich oraz z jednostkami naukowo-badawczymi.

Strukturę SIR tworzą:

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (CDR):

·         koordynuje wdrażanie SIR na poziomie krajowym;

·         identyfikuje problemy i potrzeby związane z funkcjonowaniem SIR na poziomie krajowym;

·   opracowuje kryteria oceny stosowane przy wyborze operacji do realizowania w ramach dwuletnich planów operacyjnych;

·     prowadzi działania promocyjne na rzecz innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego (WODR):

·         wyszukują partnerów do współpracy w ramach Sieci w zakresie realizacji operacji na rzecz innowacji;

·         identyfikują problemy i potrzeby związane z funkcjonowaniem SIR na obszarze danego województwa;

·         ułatwiają tworzenie sieci kontaktów na rzecz innowacji;

·        współpracują z CDR w zakresie tworzenia baz danych i zbierania propozycji operacji do realizacji w ramach planu dwuletniego;

·         gromadzą i rozpowszechniają wyniki badań naukowych i prac badawczych, a także informacje na temat wdrażania nowych rozwiązań oraz dobrych praktyk w zakresie innowacji w województwie;

·         zapewniają świadczenie usług przez brokerów innowacji.

Grupy robocze, grupy tematyczne i grupy zadaniowe:

Są to grupy tworzone na poziomie centralnym, których zadaniem jest akceptacja dwuletnich planów działania SIR, konsultowanie różnych dokumentów dotyczących SIR, wyznaczanie priorytetów w zakresie działania SIR itp.

 

Kontakt do osób zajmujących się SIR w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie:

  • Arkadiusz Tabaka, tel. 89 535 76 84 w. 51, e-mail: a.tabaka@w-modr.pl
  • Urszula Anculewicz, tel. 89 535 76 84 w. 60, e-mail: u.anculewicz@w-modr.pl
Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.