23.01.2019, godz.:
rozmiar czcionki domyślny rozmiar czcionki średni rozmiar czcionki duży
Kontrast:
tekstowa
Wieści z PZDRTelewizja WMODR

XXI Targi Rolne

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie zaprasza do udziału w XXI Targach Rolnych, które odbędą się w dniach 21-22 czerwca 2014 r. w Centrum Targowo Konferencyjnym Warmii i Mazur ARENA Ostróda w Ostródzie.

Tegorocznym Targom towarzyszyć będzie Warmińsko-Mazurska Wystawa Zwierząt Hodowlanych oraz konferencja pt. "„Rozwój technologii rolniczych w kontekście idei zrównoważonego rolnictwa”, obejmująca trzy bloki tematyczne: Ekologia – moda czy konieczność; Problemy w świetle integrowanej ochrony roślin; Rozwój biogazowi rolniczych na obszarach wiejskich.

Targi Rolne to przedsięwzięcie promujące rolnictwo i płody produkcji rolnej z regionu Warmii i Mazur. Będą one doskonałą okazją do skorzystania z porad specjalistów i doradców rolnych, wymiany doświadczeń oraz zapoznania się z nowinkami technologicznymi w dziedzinie rolnictwa.

Na Targach Rolnych prezentowane będą między innymi:

  • zwierzęta hodowlane
  • maszyny rolnicze i urządzenia do produkcji roślinnej i zwierzęcej
  • nasiona, nawozy, środki ochrony roślin
  • budownictwo i wyposażenie budynków inwentarskich
  • pasze i dodatki paszowe
  • instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii
  • krzewy i rośliny ozdobne
  • rękodzieło
  • żywność tradycyjna i regionalna oraz produkty ekologiczne

 

 

INFORMACJE DLA WYSTAWCÓW:

Po uprzednim zapoznaniu się z Regulaminem Targów, Regulaminem obiektu oraz przepisami technicznymi i przeciwpożarowymi Centrum Targowo-Konferencyjnego Warmii i Mazur ARENA Ostróda uzupełnione karty zgłoszenia uczestnictwa należy przesyłać do W-MODR w Olsztynie do dnia 6 czerwca 2014 roku.

Karty zgłoszenia uczestnictwa w Targach można nadsyłać pocztą na adres:
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn
z dopiskiem TARGI
faxem: 89/ 526-44-39; 526-82-29; 535-76-84 wew. 47
e-mailem na adres: sekretariat@w-modr.pl lub targi@w-modr.pl

Regulamin Targów
Regulamin obiektu obiektu Centrum Targowo-Konferencyjne Warmii i Mazur ARENA Ostróda
Przepisy techniczne i przeciwpożarowe  Centrum Targowo-Konferencyjnego Warmii i Mazur ARENA Ostróda


Karty zgłoszenia:
karta dla wystawców branżowych
karta dla wystawców prezentujących przetwórstwo rolno-spożywcze
karta dla wystawców prezentujących krzewy i rośliny ozdobne

Szczegółowe informacje o targach:
tel./fax 89 526 44 39, 89 535 76 84 wew. 45
tel. kom. 605 098 542

 

LOKALIZACJA:

Impreza odbędzie się w nowoczesnym Centrum Targowo Konferencyjnym Warmii i Mazur ARENA Ostróda w Ostródzie położonym przy ul. Grunwaldzkiej 55 w Ostródzie w województwie warmińsko-mazurskim (w pobliżu przebiegają drogi krajowe nr 7 oraz nr 16)

 

Ogolnopolska siec zagrod edukacyjnych

Copyright © 2008 - 2019 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Zamknij Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone. Administrator Danych Osobowych: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91, 10-365 Olsztyn Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Panią Ewę Janowiak, z którą może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: inspektor@w-modr.pl, telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.